Eltek przedłużył certyfikat ISO wdrażając standardy nowych norm 9001:2015 i 14001:2015.

Eltek przedłużył certyfikat ISO wdrażając standardy nowych norm 9001:2015 i 14001:2015.

Firma Eltek Polska stale podnosi poprzeczkę i jest w procesie ciągłego usprawniania wszystkich gałęzi swojej działalności. Naszą dewizą jest zadowolony klient i to dla niego szukamy nowych rozwiązań, udoskonalamy procesy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Z myślą o ciągłym doskonaleniu firma Eltek Polska wdrożyła nowy standard do swojego Systemu Zarządzania Jakością, który teraz opiera się o wymagania stawiane przez nowe, międzynarodowe normy ISO 9001:2015 oraz 14001:2015. Certyfikacja przebiegła pomyślnie zarówno w sferach dotyczących jakości procesów oraz produktów, jak i w zakresie ściśle związanym z ochroną środowiska i wpływem na otoczenie.

Wszyscy pracownicy organizacji przyczynili się do sukcesu, jakim jest uzyskanie przedłużenia certyfikacji SZJ według nowych norm ISO. Wdrożone zmiany i usprawnione procedury maja służyć podniesieniu standardów i przyniosą jeszcze sprawniejszą realizację zleceń.